Aktualności polscylektorzy.pl
WIADOMOŚCI

W tym dziale informujemy o wszystkich zmianach w serwisie. Tu znajdziesz najświeższe wieści z rynku, fakty, plotki i donosy. Masz newsa? Organizujesz lub wygrałeś casting? Planujesz ciekawą imprezę? Robisz coś wyjątkowego? Liczymy na Waszą współpracę! Piszcie do nas!

Podczas dzisiejszej pikiety pojawiły się delegacje Koła Młodych SFP, Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, Koła Reżyserów SFP i Gildii Scenarzystów Polskich, a  Związek Artystów Scen Polskich przygotował też własny briefing prasowy.

- Artyści pod Sejmem - napisał w mediach społecznościowych ceniony aktor teatralny, filmowy i dubbingowy oraz lektor filmowy i telewizyjny Tomasz Kozłowicz. Pojawili się również m.in. Rafał Zawierucha, Daria Widawska, Magdalena Boczarska, Milena Suszyńska, Dominika Ostałowska i Antoni Pawlicki.

 

Co w ustawie jest ważne dla aktorów?

- Aktualnie obowiązujące przepisy powstały 30 lat temu! Artykuł 70. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje, kiedy aktorom przysługuje wynagrodzenie za ich pracę, obejmując jedynie tradycyjne pola eksploatacji takie jak kino, telewizja i DVD.

Jednak świat mediów i sposobów przekazu zmienił się diametralnie od tego czasu. A z nim także sposoby, w jakie oglądamy filmy i seriale. Dlatego tak niezbędna jest pilna nowelizacja ustawy, aby objęła również nowe formy eksploatacji, takie jak: reemitowanie, internet, formy audialne.

Tylko odpowiednie zapisy w ustawie mogą zagwarantować to, że aktorzy będą otrzymywać należne im tantiemy za swoją pracę w nowoczesnych mediach - tłumaczy w mediach społecznościowych Związek Artystów Scen Polskich.

- W obowiązującej obecnie ustawie o prawie autorskim brakuje przepisu, który zobowiązywałby platformy streamingowe do uiszczania tantiem z internetu, stąd nie ma możliwości skutecznego egzekwowania roszczenia. Z chwilą, gdy rozwiązanie to stanie się obowiązującym prawem, będziemy korzystać z dostępnych środków, aby obowiązek ten był przez platformy w pełni realizowany - przypomina w komunikacie prasowym Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych.

Czy posłowie posłuchają środowisk twórczych i wydawców?

- Otwarte pozostaje pytanie, w jaki sposób niezadowoleni przedstawiciele artystów, aktorów i wydawców będą chcieli wpłynąć na decyzje posłów, którzy pochylą się nad prawem autorskim. Do tej pory ich próby nie przynosiły zadowalającego rezultatu, w innym wypadku nie musieliby wciąż walczyć o istotne postulaty - zastanawiają się Wirtualnemedia.pl.

- Dziś pokażemy, że w walce o sprawiedliwe wynagrodzenia dla aktorów, artystów wykonawców, twórców szanując naturalnie istniejące pomiędzy organizacjami różnice, środowisko mówi jednym głosem w sprawach dla nas najważniejszych. [...] Wspólnie zamanifestujmy, że "TWÓRCZOŚĆ MA WARTOŚĆ" - apeluje ZASP.

Oprac. PolscyLektorzy

 

 

 

 

Brak komentarzy

Studio Medianawigator.com

reklama

Agencja MediaNawigator.com

Powered by:

Bank głosów Mikrofonika.net

reklama