Regulamin

 

Regulamin serwisu polscylektorzy.pl

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA: 28.05.2018 r.

 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.polscylektorzy.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.

§ 1

Wstęp

Regulamin serwisu polscylektorzy.pl, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu www.polscylektorzy.pl Serwis ma na celu integrację społeczności lektorów filmowych, reklamowych, dubbingowych itp., promocję zawodu lektora, informowanie o wydarzeniach związanych ze środowiskiem lektorskim, pomoc w propagowaniu wiedzy o specyfice i narzędziach pracy lektora.

§ 2

Definicje

1. Polscylektorzy.pl (zwany dalej serwisem) – strona internetowa wskazywana przez domenę www.polscylektorzy.pl

2. Administrator – właściciel, lub firma wskazana przez właściciela jako zarządzająca serwisem.

3. Odwiedzający, użytkownik – osoba, która korzysta z serwisu.

4. Zarejestrowany użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w serwisie.

5. Rejestracja – proces przesłania na serwer serwisu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza znajdującego się pod adresem: http://polscylektorzy.pl/user/register Rejestracja wymaga akceptacji regulaminu wraz z polityką prywatności serwisu.

§ 3

Warunki korzystania z serwisu

1. Wszyscy użytkownicy, korzystając z serwisu zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników internetu.

2. Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z polityką prywatności, regulaminem oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na publikację podanych danych w internecie, oraz zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych. Serwis nie ma obowiązku weryfikacji i sprawdzania aktualności podanych danych.

4. Zarejestrowany użytkownik przyjmuje na siebie rolę administratora wprowadzonych przez siebie danych i ponosi odpowiedzialność za publikację treści naruszających prawo, w szczególności prawo autorskie, majątkowe, dotyczące udostępniania danych osobowych itp.

5. Zarejestrowany użytkownik przekazując informacje do serwisu www.polscylektorzy.pl udziela administratorowi zgody na ich nieograniczone wykorzystanie, przetwarzanie i modyfikowanie.

6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mogących skutkować szkodą finansową bądź wizerunkową dla serwisu, jego właściciela, oraz wpływać na organizację działania serwisu.

§ 4

Usunięcie oraz zablokowanie zarejestrowanego użytkownika

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub blokady zarejestrowanego użytkownika, w przypadku złamania zasad opublikowanych w regulaminie serwisu § 3.

§ 5

Opłaty

1. Serwis nie pobiera opłat za użytkowanie.

2. Serwis pobiera opłatę za stworzenie i utrzymanie internetowej wizytówki, (podstrony z danymi przesłanymi przez użytkownika) w dziale „Próba mikrofonu” (dawniej "Łowcy talentow") dostępnym pod adresem: http://www.polscylektorzy.pl/talenty opłata wynosi 20,00 pln netto czyli 24,60 z VAT. Wniesienie opłaty zobowiązuje właściciela serwisu do stworzenia wizytówki użytkownika w przeciągu 3 dni roboczych i utrzymania jej przez okres 1 roku.

3. Transakcje przeprowadzone w serwisie podlegają przepisom o sprzedaży towarów i usług przez internet. Zamawiający może odstąpić od transakcji w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny i bez względu na wybraną formę płatności. Wpłacone środki zostaną niezwłocznie zwrócone kupującemu tym samym kanałem płatności, którym został dokonany zakup. Wizytówka zostanie usunięta z serwisu w najkrótszym możliwym czasie, nie przekraczającym 3 dni roboczych.

§ 6

Odpowiedzialność administratora

1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w serwisie, oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu lub jego likwidacji bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis. Fakt połączenia z innymi stronami internetowymi nie oznacza, że administrator rekomenduje takie strony jak również produkty lub usługi dostępne na nich.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników na podstawie informacji zawartych w serwisie jak również za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem tego serwisu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania sieci, błędy systemu komputerowego, awarie sprzętu, działanie wirusów, itp., jak również wszelkie inne negatywne skutki korzystania przez użytkownika z niniejszego serwisu, które nie są spowodowane celowym działaniem.

5. Serwis nie odpowiada za błędy w opisach oraz nierzetelne informacje podane przez użytkowników.

§ 7

Treść serwisu

1. Teksty i zdjęcia umieszczone w serwisie oraz jego układ graficzny stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do tekstów, zdjęć oraz układu graficznego niniejszego serwisu przysługują właścicielowi serwisu, chyba że w tekście lub podpisie zdjęcia zostało wskazane inne źródło.

2. Żaden fragment serwisu nie może być publikowany bez zgody administratora. Dozwolone są publikacje w formie skrótów z wyraźnym odniesieniem (linkiem) do źródła. Drukowanie, kopiowanie i inne sposoby wykorzystania treści zawartych w serwisie mogą odbywać się wyłącznie do użytku prywatnego.

3. W przypadku korzystania z zewnętrznych źródeł informacji administrator zobowiązuje się do skrótowego przedstawienia treści, oraz podania informacji umożliwiającej skorzystanie z całości tekstu, w postaci wyraźnego odniesienia (linku) przekierowującego na stronę autora. W przypadku braku zgody autora administrator zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia kwestionowanego wpisu.

4. Serwis zawiera nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. 

§ 8

Informacje

1. Serwis www.polscylektorzy.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.polscylektorzy.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

2. Właścicielem domeny internetowej www.polscylektorzy.pl, administratorem serwisu, administratorem danych osobowych oraz właścicielem znaków graficznych serwisu jest firma:

Mikrofonika

Zegrze Pomorskie 17

76-024 Świeszyno

NIP: PL499-023-41-17

REGON: 331251616

Dodatkowe informacje o firmie znajdują się pod adresem: www.mikrofonika.pl

3. Zasady administrowania danymi osobowymi znajdują się w załączniku polityka prywatności serwisu. Wszelkie informacje o serwisie www.polscylektorzy.pl można uzyskać pod numerami telefonów: +48 606 434 181; +48 94 346 10 28 lub pisząc na adres: redakcja@polscylektorzy.pl

 

 

Studio Medianawigator.com

reklama

Agencja MediaNawigator.com