Publikacje o lektorach
ARTYKUŁY, AUDYCJE, FILMY

Permanentny przegląd prasy, portali internetowych, społecznościowych, radia i telewizji. Zbieramy wszelkie publikacje na temat lektorów i ich pracy. Efekt naszych poszukiwań znajdziesz w tym dziale. Jeśli masz coś czego tu nie ma, podziel się linkiem! Koniecznie daj nam znać!

Tytuł: Zakazany spot, czyli czego nie wolno w reklamie radiowej!
Autor: Krzysztof Głowiński
Źródło: https://iloveradio.pl/zakazany-spot-czyli-czego-nie-wolno-w-reklamie-rad...
Data publikacji: 15.10.2019

Spot radiowy udający serwis informacyjny rozpoczynający się od sygnału czasu i reklamujący aptekę, która właśnie otworzyła solarium? Albo wskazanie sponsorskie wychwalające zalety i smak wódki? W radiu to nie przejdzie. Mimo że radio daje ogromne możliwości zabawy dźwiękiem i kreatywnego wpływania na wyobraźnię słuchacza w kampaniach promocyjnych, to niektóre zabiegi są zakazane. I to nie tylko przez Ustawę o radiofonii i telewizji, ale też na poziomie innych aktów prawnych, np. prawa farmaceutycznego. Przedstawiamy najważniejsze zakazy reklamy radiowej.

Trzeźwe radio

To wiedza raczej powszechna: w radiu nie można reklamować alkoholu. Ale to nie wszystko. Ustawodawca, by ukrócić praktyki promowania „łódek Bols”, zabronił też reklamy produktów i usług, których nazwa, logo, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego. Na szczęście dla wielu reklamodawców (i nadawców) od tej zasady są wyjątki. Po pierwsze dopuszczalna jest reklama piwa, choć tylko w godzinach 20-6. Po drugie producent piwa może też być sponsorem programów i to już przez cały dzień. Co ciekawe, ustawa o wychowaniu w trzeźwości, która nakłada te zakazy, nie precyzuje, czym jest piwo. Po definicję trzeba więc sięgać do innych przepisów, np. ustawy o podatku akcyzowym.

Radio bez używek

W Polsce nie wolno reklamować substancji psychotropowych lub środków odurzających. Zakazana jest też reklama tytoniu – w radiu nie można więc emitować spotów czy wskazań sponsorskich papierosów, cygar, cygaretek czy tytoniu fajkowego. Od tej zasady nie ma wyjątków. Co więcej, zakazane jest też promowanie papierosów elektronicznych i rekwizytów tytoniowych, nie można więc wyemitować spotu np. producenta popielniczek.
Niedopuszczalna jest też reklama hazardu: gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach. Mały wyjątek stanowi – od niedawna – możliwość informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych. /.../

Nie hałasujemy!

W spocie radiowym nie mogą pojawiać się nie tylko określone treści, ale też i niektóre dźwięki. Częściowo jest to regulowane na poziomie ustaw czy rozporządzeń, a część przepisów stanowią wewnętrzne zasady nadawców, które jednak są wspólne dla większości rynku. Niepożądany jest np. sygnał karetki pogotowia, który może zmylić kierowców (a przecież najwięcej czasu na słuchanie radia w Polsce przypada właśnie na samochód). Komisja Etyki Reklamy wydała nawet w tej sprawie stanowisko po skardze jednego ze słuchaczy na wskazanie sponsorskie z takim właśnie dźwiękiem na początku i na końcu spotu. Zespół Orzekający KER przychylił się do stanowiska słuchacza i stwierdził, że w komunikacji reklamowej nie powinno się używać sygnałów dźwiękowych alarmowych zarezerwowanych dla pojazdów uprzywilejowanych, aby nie dezorientować kierowców, a co za tym idzie nie narażać ich na niebezpieczeństwo.
W spocie reklamowym nie usłyszymy też sygnału czasu, haseł w stylu „wiadomość z ostatniej chwili” czy „przerywamy program” – słuchacz musi mieć bowiem możliwość łatwego odróżnienia audycji od przekazu reklamowego.

Dlaczego zakazem są objęte również reklamy aptek, solariów, gabinetów i przychodni lekarskich oraz usług medycznych przepisywanych przez lekarza?

Z jakiego powodu niedozwolone są reklamy adresowane wprost do dzieci, nakłaniające dzieci do wywierania presji na rodziców oraz zachwalające niezdrową żywność?

Dowiecie się, czytając cały artykuł Krzysztofa Głowińskiego na iloveradio.pl.

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

Studio Medianawigator.com

reklama

Agencja MediaNawigator.com

Powered by:

Bank głosów Mikrofonika.net

reklama