Publikacje o lektorach
ARTYKUŁY, AUDYCJE, FILMY

Permanentny przegląd prasy, portali internetowych, społecznościowych, radia i telewizji. Zbieramy wszelkie publikacje na temat lektorów i ich pracy. Efekt naszych poszukiwań znajdziesz w tym dziale. Jeśli masz coś czego tu nie ma, podziel się linkiem! Koniecznie daj nam znać!

Tytuł: Rewolucja w języku polskim. Rada Języka Polskiego wprowadza nowe zasady
Autor: Magda Walma / Kultura Gazeta.pl
Źródło: https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114628,30972606,przewrot-kopernikans...
Data publikacji: 15.05.2024

 

[...] Palące problemy języka polskiego, który jest przecież językiem żywym i zmiennym, czekają nowe regulacje. Rada Języka Polskiego sprawy przemyślała i zarządziła ułatwienie życia wszystkim osobom, które od czasu do czasu muszą coś napisać po polsku - będzie mniej problemów, mniej myślenia i więcej intuicji.

Rada Języka Polskiego wprowadza nowe zasady pisowni

1 stycznia 2026, zgodnie z uchwałą Rady Języka Polskiego, zmienią się zasady pisowni niektórych wyrazów, grup wyrazów, połączeń i wyjątków, które przez dziesięciolecia sprawiały (szczególnie uczniom) problemy. RJP wprowadza dużo ułatwień i ujednoliceń w pisowni do tej pory niekiedy chaotycznej i trudnej do zapamiętania. Już za półtora roku nie będziecie musieli zamyślić się na moment, czy pisze się "morze Bałtyckie", czy też może "Morze Bałtyckie". Uchwała wprowadza m.in. spójną pisownię wieloczłonowych nazw geograficznych - "pustynie", "morza", "góry" i inne części składowe nazw, które znajdziecie na mapach, będą już pisane wielką literą, jeśli tylko dalej będzie następowała nazwa własna formacji geologicznej. Zasad jest naturalnie o wiele, wiele więcej.

Pomniki, kościoły, pałace, mosty - wszystkie nazwy obiektów przestrzeni publicznej będą zaczynały się od wielkiej litery. Wyjątek będzie już teraz jeden - tylko "ulica Jana Kowalskiego" zostaje małą "ulicą", a nie "Ulicą". Koniec z myśleniem, czy nagrodę Nobla lub medal o jakiejś wymyślnej nazwie piszemy częściowo małymi, a częściowo wielkimi literami - wszystko będziemy zaczynać od litery wielkiej. Poprawne będzie pisanie "tuż-tuż" i innych podobnych par wyrazów na trzy sposoby - z łącznikiem, przecinkiem i rozdzielnie. Samochody będziemy zapisywać wielką literą ("przyjechał zieloną Skodą"), a nie małą, jak do tej pory. Mieszkańcy miast i konkretnych dzielnic zyskają na ważności i będą zapisywani od wielkiej litery. Ale to tylko skrót tego, co nas czeka. Sprawdźcie, jakie zmiany przyszykowała dla nas Rada Języka Polskiego, która ma w Polsce prawo i obowiązek stać na straży poprawności językowej i ustalać zasady obowiązujące obecnie w naszym języku.

 

Zasady pisowni w języku polskim od 1 stycznia 2026 roku

1. Pisownia wielką literą nazw mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli i wsi, np. Warszawianin, Ochocianka, Mokotowianin, Nowohucianin, Łęczyczanin, Chochołowianin;

Dopuszczenie alternatywnego zapisu (małą lub wielką literą) nieoficjalnych nazw etnicznych, takich jak kitajec lub Kitajec, jugol lub Jugol, angol lub Jugol, żabojad lub Żabojad, szkop lub Szkop, makaroniarz lub Makaroniarz.

2. Wprowadzenie pisowni wielką literą nie tylko nazw firm i marek wyrobów przemysłowych, ale także pojedynczych egzemplarzy tych wyrobów (samochód marki Ford i pod oknem zaparkował czerwony Ford).

3. Wprowadzenie rozdzielnej pisowni cząstek -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście ze spójnikami, np. Zastanawiam się, czy by nie pojechać w góry.

4. Ustanowienie bezwyjątkowej pisowni łącznej nie- z imiesłowami odmiennymi (bez względu na interpretację znaczeniową: czasownikową lub przymiotnikową), tj. zniesienie wyjątku zezwalającego na „świadomą pisownię rozdzielną".

5. Ujednolicenie zapisu (małą literą) przymiotników tworzonych od nazw osobowych, zakończonych na -owski, bez względu na to, czy ich interpretacja jest dzierżawcza (odpowiadają na pytanie czyj?), czy też jakościowa (odp. na pytanie jaki?), np. dramat szekspirowski, epoka zygmuntowska, koncert chopinowski, koncepcja wittgensteinowska, wiersz miłoszowski.

Przymiotniki tworzone od imion (rzadziej od nazwisk), zakończone na -owy, -in(-yn), -ów, mające charakter archaiczny, będą mogły być zapisywane małą lub wielką literą, np. jackowe dzieci lub Jackowe dzieci; poezja miłoszowa lub poezja Miłoszowa; zosina lalka lub Zosina lalka; jacków dom lub Jacków dom.

6. Wprowadzenie łącznej pisowni członu pół- w wyrażeniach:

    półzabawa, półnauka;
    półżartem, półserio;
    półspał, półczuwał
   oraz pisowni z łącznikiem w połączeniu typu: pół-Polka, pół-Francuzka (odniesionym do jednej osoby).

7. Dopuszczenie w parach wyrazów równorzędnych, podobnie lub identycznie brzmiących, występujących zwykle razem, trzech wersji pisowni:

    z łącznikiem, np. tuż-tuż; trzask-prask; bij-zabij;
    z przecinkiem, np. tuż, tuż; trzask, prask; bij, zabij;
    rozdzielnie, np. tuż tuż; trzask prask; bij zabij.

 

Więcej o zapowiadanych zmianach (m.in. w zakresie użycia wielkich liter w nazwach własnych, w zakresie pisowni prefiksów i wprowadzeniu łącznej pisowni nie- z przymiotnikami i przysłówkami odprzymiotnikowymi bez względu na kategorię stopnia) przeczytacie w całym artykule na Kultura Gazeta.pl

 

 

 

 

Brak komentarzy

Studio Medianawigator.com

reklama

Agencja MediaNawigator.com

Powered by:

Bank głosów Mikrofonika.net

reklama