Publikacje o lektorach
ARTYKUŁY, AUDYCJE, FILMY

Permanentny przegląd prasy, portali internetowych, społecznościowych, radia i telewizji. Zbieramy wszelkie publikacje na temat lektorów i ich pracy. Efekt naszych poszukiwań znajdziesz w tym dziale. Jeśli masz coś czego tu nie ma, podziel się linkiem! Koniecznie daj nam znać!


Kiedy przypominamy sobie dzieciństwo, wspomnienia nieraz wyłaniają się™ pod postacią śladó‚w wizerunkó‚w i obrazó‚w widzianych oczyma duszy. Szczegó‚lny aspekt dziecię™cej perspektywy wiąże się™ z siłą wyobraźni, któ‚ra w dodatku jest pobudzana przez świeżo doświadczaną rzeczywistość –“ po raz pierwszy widzimy, dotykamy, wąchamy, czujemy. Świat cały czas się™ zmienia i zastanawiam się™, ile z tych prostych, pobudzających wyobraźnię™ przyjemności, podobnie jak my, odbierają nasze dzieci?

Myśl o wszechobecnych wizerunkach i skaczących nam do oczu reklamowych obrazkach łatwo przyprawia o zawró‚t głowy. Niesamowity postę™p technologii, poszerzający nasze wyobrażenie   o wirtualnej rzeczywistości i dostarczający nam niespotykanych dotąd form rozrywki, czasami wydaje się™ jednak stę™piać wyobraźnię™. Jest trochę™ tak, jakby obecnie technologia przedstawiała magię™, któ‚ra niegdyś miała miejsce w umyśle patrzącego –“ wtedy, kiedy postrzegał coś, o czym wiedział, że nie jest to „rzeczywiste–. Ró‚żnego rodzaju podró‚że w czasie i przestrzeni, konstrukcje świató‚w i fantastyczne wizje, któ‚re mogliśmy snuć i przywoływać z naszych snó‚w, rozprzestrzeniają się™ na ekranach w coraz bardziej „rzeczywisty”sposó‚b...


Pełny tekst znajdziecie na stronach kidsculture.pl

Brak komentarzy

Studio Medianawigator.com

reklama

Agencja MediaNawigator.com

Powered by:

Bank głosów Mikrofonika.net

reklama