Publikacje o lektorach
ARTYKUŁY, AUDYCJE, FILMY

Permanentny przegląd prasy, portali internetowych, społecznościowych, radia i telewizji. Zbieramy wszelkie publikacje na temat lektorów i ich pracy. Efekt naszych poszukiwań znajdziesz w tym dziale. Jeśli masz coś czego tu nie ma, podziel się linkiem! Koniecznie daj nam znać!

Szok i rozczarowanie mogą być tym większe, że pełen entuzjazmu ochotnik często nie zdaje sobie sprawy ze skali problemu. Tymczasem jeśli ktoś sepleni, mówi przez nos lub opuszcza niektóre dźwięki, zazwyczaj spotka się z poradą: "Najpierw wybierz się do logopedy".

Marika Naskręt na portalu Polszczyzna.pl omawia najczęstsze wady wymowy:

Tytuł: Rotacyzm, sygmatyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna? Najczęstsze wady wymowy
Autor: Marika Naskręt / Polszczyzna.pl
Źródło: https://polszczyzna.pl/rotacyzm-sygmatyzm/
Data publikacji: 24.02.2019


Czym są i skąd się biorą wady wymowy?

Gdy mowa odbiega od norm przyjętych w danym języku i realizacja głosek jest nieprawidłowa, a w efekcie zaburza komunikację, mamy do czynienia z wadami wymowy. Powodowane są one przez nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu narządów artykulacyjnych bądź zaburzenia słuchu fonematycznego. Mogą też wynikać z czynników środowiskowych (np. nieprawidłowe wzorce wymowy w domu).

Rodzaje wad wymowy

Dyslalia to wszelkie zniekształcenia głosek, czyli fachowe określenie wad wymowy. Poniżej prezentujemy rodzaje dyslalii:

Sygmatyzm, czyli seplenienie – to wadliwa realizacja głosek sz, ż, cz, dż, które są wymawiane jak s, z, c, dz lub jak ś, ź, ć, dź.
Rotacyzm, czyli reranie, to nieprawidłowa wymowa r. Głoska ta może być opuszczana, zastępowana przez inne głoski, np. j, l, lub wymawiana w sposób obcy polskiej fonetyce.
Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k, np. zamiast kura – tura.
Gammacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski g, np. gitara – ditara.
Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa l, np. lampa – jampa.
Betacyzm – nieprawidłowa realizacja b, np. bułka – wułka.
Rynolalia – tzw. mówienie przez nos.
Mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne wymawiane są bezdźwięcznie, np. bok – pok.

Te terminy logopedyczne warto znać

Warto znać kilka fachowych określeń stosowanych przez logopedów:

Mogilalia (elizje) – opuszczanie dźwięków (krowa – kowa).
Paralalia – substytucje, czyli zamienianie głosek.
Dyslalia właściwa – wszelkie zniekształcenia głosek.

Po więcej odsyłamy do artykułu na portalu Polszczyzna.pl

 

 

 

 

Brak komentarzy

Studio Medianawigator.com

reklama

Agencja MediaNawigator.com

Powered by:

Bank głosów Mikrofonika.net

reklama