Publikacje o lektorach
ARTYKUŁY, AUDYCJE, FILMY

Permanentny przegląd prasy, portali internetowych, społecznościowych, radia i telewizji. Zbieramy wszelkie publikacje na temat lektorów i ich pracy. Efekt naszych poszukiwań znajdziesz w tym dziale. Jeśli masz coś czego tu nie ma, podziel się linkiem! Koniecznie daj nam znać!

Znane głosy w cenie

Znane osobistości coraz czꙶciej użyczają swojego głosu w reklamach radiowych


Każdy ranek to dobry czas dla reklam radiowych. Miliony Polakó‚w podnoszą się™ z łó‚żek i maszerują do kuchni, by zrobić sobie kawę™ i włączyć odbiornik. Z badań domu mediowego Starcom wynika, że prawie połowa dorosłych mieszkańcó‚w naszego kraju słucha radia przy wstawaniu. Ale mimo że reklamodawcy zacierają wtedy rę™ce, nadal szukają sposobu, byśmy zapamię™tali właśnie ich spot. Chcą być najlepsi i kojarzyć się™ z tym, co najlepsze. Dlatego autorzy reklam radiowych coraz czꙶciej zapraszają do udziału w reklamó‚wkach znane osobistości. Popularni aktorzy czy sportowcy wspomagają w ten sposó‚b promocję™ produktó‚w i usług. Co prawda, w radiu gwiazd nie widać, lecz ich głosy wspierają reklamy radiowe ró‚wnie dobrze, jak twarze. Dzieje się™ tak coraz czꙶciej i taka sytuacja nikogo już nie dziwi.
- Reklamodawcy chcą wspierać się™ autorytetem, bo zaangażowanie gwiazdy do udziału w reklamie pomaga we wzmocnieniu image'u firmy - tłumaczy Katarzyna Ziołecka, prezes Studia Zet. - Korzystają z identyfikacji odbiorcó‚w z osobą, któ‚ra ma coś do powiedzenia. Jeżeli pani Beata Tyszkiewicz mó‚wi w radiu, że jej odkurzacz jest dobry, to każdy jej wierzy. Wyobraża sobie, że ona, hrabina, rzeczywiście go używa na swoich salonach. W przypadku nieznanego głosu tak się™ nie stanie.

Głos to wizytó‚wka

Kilkanaście miesię™cy temu w radiowej Tró‚jce trwał konkurs "I kto to mó‚wi?", w któ‚rym słuchacze mieli rozpoznać po głosie osobistość mó‚wiącą kilka zdań. Wykorzystano głosy znanych ludzi, przede wszystkim politykó‚w i artystó‚w. Jednak słuchacze bardzo czę™sto udzielali błę™dnych odpowiedzi. Wię™kszość z nas jest wzrokowcami. Ale radio nie dysponuje taką siłą jak telewizja czy prasa, dlatego głos ze spotu musi przyciągać uwagę™ słuchacza niczym magnes. Idealnie, jeżeli łatwo wpada ucho i zapada w pamię™ć. Powinien także błyskawicznie kojarzyć się™ z nazwiskiem konkretnego człowieka. Tylko wtedy reklama przynosi oczekiwany skutek, gdyż zapamię™tujemy zaledwie 7% spotó‚w....

Wię™cej na stronach tygodnika Przegląd.

 

 

 

 

Brak komentarzy

Studio Medianawigator.com

reklama

Agencja MediaNawigator.com

Powered by:

Bank głosów Mikrofonika.net

reklama