Aktualności polscylektorzy.pl
WIADOMOŚCI

W tym dziale informujemy o wszystkich zmianach w serwisie. Tu znajdziesz najświeższe wieści z rynku, fakty, plotki i donosy. Masz newsa? Organizujesz lub wygrałeś casting? Planujesz ciekawą imprezę? Robisz coś wyjątkowego? Liczymy na Waszą współpracę! Piszcie do nas!

Nieprecyzyjne sformułowania w opisach zawodów uprawnionych do 50% kosztów uzyskania przychodu napsuły wiele krwi branży lektorskiej. Więszość stacji radiowych, studiów produkcyjnych i banków głosów zmieniła lektorom zasady wypłacania należności za umowy o dzieło. Na szczęście wyglada na to, że ten ewidentny błąd urzędników właśnie został naprawiony. Nowe brzmienie przepisu precyzuje, które grupy zawodowe mogą korzystać z ulgi.

 

9b. Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje się do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

 

1) działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;

3) produkcji audialnej i audiowizualnej;

4) działalności publicystycznej;

5) działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;

6) działalności konserwatorskiej;

7) prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia; 8) działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

 

Co ważne, powyższe zmiany zostaną wprowadzone ze wsteczną datą, od 1 stycznia 2018, co otwiera podatnikom prostą drogę do odzyskania nadpłaconych podatków w zeznaniu rocznym.

Przypominamy, że przepisy jeszcze nie weszły w życie. Czekamy na głosowanie, podpisy marszałka i prezydenta oraz publikację w Dzienniku Ustaw.

 

 

Brak komentarzy

Zawodowcy do wynajęcia

reklama

Agencja MediaNawigator.com