Śmieszne zlecenia!!!

#1 wt., 2009/09/15 - 17:22
polscylektorzy
Obrazek użytkownika polscylektorzy

Multimedia to bardzo specyficzny produkt. Tekst, lektor, obróbka. Gdy na samym początku jest błąd, to potem może być już tylko gorzej.

To jest jeden tylko punkt z wielu, ja nie mogłem patrzeć w oczy lektorowi:

"Turystyka światowa, a szczególnie europejska, w najbliższych kilkunastu latach pozostanie istotnym czynnikiem warunkującym rozwój turystyki w Polsce. Uwarunkowania międzynarodowe, bezpośrednie i pośrednie, wynikające z tempa i obszarów wzrostu bądź spadku turystyki na świecie, w dalszym ciągu pozostaną ważnym wyznacznikiem polskiej gospodarki turystycznej. (Podobnie jak zmieniające się tendencje na światowym i europejskim turystycznym rynku).Obserwacja wieloletnich trendów wskazuje, że średni wzrost liczby podróży międzynarodowych na świecie jest większy niż średni wzrost światowego PKB. Podobne zjawisko można zaobserwować w Europie. Eksperci szacują, że tendencja ta będzie miała miejsce również w nadchodzących latach. Średnie tempo wzrostu liczby podróży w Europie w latach 1996-2005 wyniosło nieco ponad 3,4% i było zdecydowanie wyższe od średniego tempa wzrostu PKB wynoszącego niewiele ponad 2,1%.Poważniejsze spadki tempa wzrostu w turystyce europejskiej były związane z istotnymi wydarzeniami światowymi: w 1999 roku była to wojna w Kosowie, w 2001 roku zamach terrorystyczny w Nowym Jorku, w 2003 roku wojna w Zatoce Perskiej. Negatywny wpływ na zmiany tempa wzrostu w turystyce zachodnioeuropejskiej miało też pojawienie się choroby „wściekłych krów”.Prognozy rozwoju sektora turystycznego i wpływu turystyki na gospodarkę świata, Europy i wybranych krajów sporządza Światowa Rada Turystyki i Podróży (World Travel & Tourism Council). Obejmują one okres 10-letni i aktualnie sięgają roku 2016. W okresie tym WTTC przewiduje na świecie znaczące wzrosty wartości sprzedanych dóbr i usług na rynku turystycznym we wszystkich wyróżnianych przez siebie obszarach popytu. Ogółem, popyt turystyczny w krajach Unii Europejskiej w ujęciu wartościowym na dobra i usługi sektora turystyki wzrośnie w latach 2006-2016 o prawie 55% (średnio o 2,4% rocznie), a całej gospodarki turystycznej o prawie 65% (średnio o 3,1% rocznie). Najwolniej będzie rósł popyt w obszarze wydatków rządowych (i samorządowych) oraz podróży biznesowych i turystyki krajowej. Natomiast popyt związany z zagraniczną turystyką przyjazdową wzrośnie o ponad 86%, a w zakresie inwestycji turystycznych o prawie 90%. Te różnice tempa wzrostu odpowiadają na pytanie o kierunki rozwoju, które zdaniem WTTC będą stanowiły główną siłę napędową gospodarki turystycznej w nadchodzących 10 latach w skali Unii Europejskiej. Udział krajów Unii Europejskiej w światowej gospodarce turystycznej zmniejszy się z 35% do 31%. Zmniejszy się także udział Unii Europejskiej w poszczególnych obszarach popytu (od 5 do 8 punktów procentowych). Najbardziej widoczne zmniejszenie udziału dotyczyć będzie wydatków prywatnych (z 36% do 32%), wydatków rządowych i samorządowych (z niecałych 35% do 30%) oraz wydatków biznesowych (z 38% do 32%).Prognozy WTTC do 2016 roku nie przewidują bardziej znaczących zmian w udziale sektora turystyki w tworzeniu światowego produktu brutto. Zarówno w 2006 roku, jak i w 2016, wyniesie on 3,6%. W niewielkim stopniu wzrośnie udział szeroko rozumianej gospodarki turystycznej (z 10,3% do 10,9%). Bardziej wyraziście procesy umacniania się turystyki w gospodarce widoczne będą w krajach Unii Europejskiej: udział sektora w europejskim produkcie brutto wzrośnie z 3,8% w 2006 roku do 4,0% w 2016 roku, a gospodarki turystycznej z 10,8% do 11,8%. W odniesieniu do świata i Europy WTTC nie przewiduje drastycznych zmian w zatrudnieniu. W ciągu 10 lat zatrudnienie w sektorze, zgodnie z prognozą, wzrośnie na świecie o ok. 17%, a w krajach UE o 10%, natomiast w gospodarce turystycznej na świecie o ok. 19%, a w UE o niecałe 15%. Światowa Organizacja Turystyki opierając się na tendencjach obserwowanych w ostatnich latach XX wieku, sporządziła długoterminową prognozę rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego, co ta tabela".

śr., 2009/09/16 - 13:16
tomekb
Obrazek użytkownika tomekb

a co tu jest smiesznego towarzyszu? lepiej bylo wkleic to zdanie na strone a4 bez ani jednej kropki.

śr., 2009/09/16 - 15:08
polscylektorzy
Obrazek użytkownika polscylektorzy

Skomplikowanie było tu głównym elementem pokazania tego tekstu i polszczyzna jakim był napisany, towarzyszu!

A zdanie niżej, może być?

"Na podstawie obserwowanych zmian zachowań turystów jako konsumentów dóbr i usług turystycznych, zmian organizacji i struktury rynku, wynikających z rewolucji technologicznej oraz zmieniających się potrzeb, możliwości i gustów nabywców można uznać za najbardziej prawdopodobne następujące kierunki zmian w tym zakresie:wzrost udziału podróży dalekich (interregionalnych) w wyjazdach zagranicznych,rosnące znaczenie jakości usług w kształtowaniu oferty rynkowej,zmniejszenie roli pośredników w sprzedaży dóbr i usług turystycznych,zmiana struktury produktu turystycznego – w coraz większym stopniu produkt będzie zbudowany z modułów do indywidualnego skompletowania przez klienta (nadanie wyjazdowi turystycznemu cech indywidualnych),rosnąca potrzeba uzyskania profesjonalnego doradztwa przy nabywaniu dóbr i usług turystycznych, zwiększenie potrzeby kompleksowej obsługi,powszechny wpływ nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych (szerokopasmowy internet i interaktywna telewizja) na zachowania nabywców na rynku,zmiany w tradycyjnej segmentacji rynków turystycznych, turystyka biznesowa będzie rozwijała się dużo wolniej od turystyki rekreacyjno- wakacyjnej,w segmencie turystyki rekreacyjnej większego znaczenia nabierze motywacja zdrowotna, co należy rozumieć w szerokim sensie: od pobytów sanatoryjnych poczynając, poprzez szukanie kontaktu z naturą, po eliminowanie jako możliwych celów destynacji tych obszarów, które nie będą spełniać coraz wyższych norm ochrony środowiska,część segmentów uważanych dotychczas za niszowe rozwinie się i zróżnicuje tworząc nowe masowe rynki,zwiększenie potrzeby rekreacji i aktywności ruchowej w trakcie wyjazdów turystycznych (szczególnie na poziomie niezaawansowanym) i kierowanie się w tym zakresie modą, a nie tylko autentycznymi potrzebami oraz możliwościami,zwiększenie popytu na usługi turystyczne traktowane dziś jako segment luksusowy (w wyniku większej zamożności konsumentów, mody, snobizmu, tańszych metod uzyskiwania),rosnąca konkurencja ze strony centrów dziennej rozrywki i rekreacji".

ndz., 2009/12/06 - 16:52
Rino Pawletta
Obrazek użytkownika Rino Pawletta

Ja też zupełnie nie rozumiem co tu jest śmiesznego... Zawodowy lektor poradzi sobie z tym tekstem w kilka minut.. pseudolektor typu ryk zapewne nie - ale nie zaniżajmy poziomu grupy...

sob., 2009/12/19 - 09:03
admund
Obrazek użytkownika admund

Wystarczy wstawić kilka akapitów i będzie ok,  to że ktoś przesyła tekst w formie kloca nie znaczy że nie można sobie go lepiej dla oka poukładać ....  może o to chodzi ?  bo tez nie czaję co tu śmiesznego

pon., 2009/12/21 - 13:50
polscylektorzy
Obrazek użytkownika polscylektorzy

Panowie, może ja się mylę - może moje poczucie humoru siada - żadne akapity, żadnych śmiesznych wyrazów. Po prostu to jest jedno zdanie. Oczywiście doświadczony lektor doskonale sobie z tym poradził.

pt., 2011/04/29 - 12:16
tomekb
Obrazek użytkownika tomekb

Informacje o zapisach: www.elopole.pgegiek.pl
Proszę zwrócić uwagę na poprawny odczyt tego trudnego adresu wu-wu-wu-e-el-opole-pe-gie-e-gie-i-e-ka-pe-el

Wyobraźcie sobie podawanie klientom adresu meilowego przez telefon :)